Intervista e Drejtoreshës të Përgjithshme të FSDKSH-së në SCAN

Intervista e Drejtores së Përgjithëshme të FSDKSH, Rudina Degjoni, për emisionin "Në Labirintet e Shëndetësisë Tonë". Cili është misioni i FSDKSH? Historiku i krijimit dhe puna e kryer ndër vite. Formula e zbatimit të skemës së sigurimeve shëndetësore, arritjet dhe...

Njoftim mbi indeksimin e çmimeve të barnave të LBR 2019

   Mesazh i rëndësishëm – Kujdes!   ·         Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton subjektet farmaceutike, të cilat kanë kontratë me FSDKSH, që pritet të implementohet indeksimi i çmimeve të barnave të Listës së Barnave të...

Njoftim mbi propozimet për ndryshime në LBR për vitin 2019

Njoftim mbi propozimet për ndryshime në LBR për vitin 2019 Në kuadër të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2019 (në vijim "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më...

Njoftim mbi indeksimin e çmimeve të barnave të LBR

Njoftim mbi indeksimin e çmimeve të barnave të LBR Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton subjektet farmaceutike, të cilat kanë kontratë me FSDKSH, që pritet të ndodhë indeksimi i çmimeve të barnave të Listës së Barnave të...