2024

 

Tabelat e buxhetit Plan/ Fakt
BUXHETI PLAN FAKT 2024

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Viti 2024

2023

 

Tabelat e buxhetit Plan/ Fakt
Buxheti Progresiv 2013-2023

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Viti 2023

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike
Viti 2023

2022

 

Tabelat e buxhetit Plan/ Fakt
Buxheti Progresiv 2013-2023

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Viti 2022

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike
Viti 2022

2021

 

Tabelat e buxhetit Plan/ Fakt

Buxheti Progresiv 2013-2021