Aktivitetet Kryesore

Njoftim për Propozimet e LBR 2023

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2023 (këtu e më poshtë "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 03.02.2023, ora 14:00. Pas kësaj date,...