Vënde të lira pune 2024

14.06.2024 Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor Specialist në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor   02.04.2024 Drejtoria Juridike Drejtor pranë Drejtorisë   25.03.2024 Drejtoria e...

Vënde të lira pune 2023

04.01.2024 Drejtoria e Kontrollit Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 24.11.2023 Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave Drejtoria e Rimbursimit...

Vende të lira pune 2022

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor 26.10.2022 Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit   Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 26.10.2022 Specialist Mjek në Sektorin e Analizës, Monitorimit...

Vende të lira pune 2021

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 06.12.2021 Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit të Parësorit   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 24.06.2021 Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës...

Vende të lira pune 2020

Drejtoria e Auditit të Brendshëm 18.12.2020 Drejtor i Drejtorisë  Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit 01.12.2020 Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit Drejtoria e Auditit të Brendshëm 21.09.2020 Specialist...

Vende të lira pune 2019

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 22.10.2019 1- Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik Drejtoria e Kontrollit 16.10.2019 1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive...

Vënde të lira pune – 2018

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Shërbimit Spitalor”   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Programimit dhe Menaxhimit të...

Vënde të lira pune – 2017

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore 11.12.2017 Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 1-  Specialist Informaticien në Sektorin Programimit dhe Menaxhimit të Databazave   04.12.2017 Drejtoria e Juridike 1-  2 (dy) Specialist në Sektorin e...

Vënde të lira pune – 2016

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Sherbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor 15.12.2016 1-  Specialist Jurist   03.10.2016  1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike pranë Drejtorisë së...