Drejtoria e Sherbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

15.12.2016

1-  Specialist Jurist

 

03.10.2016

 1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike pranë Drejtorisë së Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik.

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve deri në datë 17.10.2016.

07.09.2016

 1- Specialist Mjek në Sektorin e Monitorimit të Shërbimit Shëndetësor Parësor pranë Drejtorisë së Kujdesit Parësor të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve deri në datë 21.09.2016.

23.06.2016

1 –  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Çmimeve dhe Listës së Barnave pranë Drejtorisë së Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

2 –  Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave pranë Drejtorisë së Informacionit dhe Analizës Statistikore

3 –  Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike pranë Drejtorisë së Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve deri në datë 07.07.2016.

 

06.05.2016

1 –  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Prokurimeve pranë Drejtorisë së Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aktiveve

2 –  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë pranë Drejtorisë Juridike

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve deri në datë 20.05.2016.

04.05.2016

 Specialist i Administrimit të Rrjetit në Sektorin e Administrimit të Rrjetit pranë Drejtorisë së Informacionit dhe Analizës Statistikore

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve deri në datë 16.05.2016.

 

Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

Shkodër

22.12.2016

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

3-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

4-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimi

 

Durrës 

21.12.2016

1-  Specialist Check Up (mjek) në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

3-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

4-  Specialist për koncensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dega Krujë

1-  Specialist Mjek në Degën Krujë

2-  Specialist Informaticien në Degën Krujë

Agjenci Kavajë

1-  Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Lezhë

19.12.2016

1-  Specialist Check Up (mjek) në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Berat

13.12.2016

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

12.12.2016

1-  Specialist Mjek/ Farmacist në Degën Mat

2-  Specialist Informaticien në Degën Mat

 

Lezhë

02.12.2016

1-  Specialist Check Up (mjek) në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lushnje

30.11.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

2-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

3-  Përgjegjës në Sektorin e Financë Administratës

 

Dibër

15.11.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

 

Elbasan

15.11.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

 

Lezhë

10.11.2016

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

07.11.2016

1-  Specialist për koncensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

07.11.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2- Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

3- Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Vlorë

07.11.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2- Specialist për koncensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dega Sarandë

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2- Specialist Ekonomist

 

Shkodër

12.10.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2- Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

3- Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

12.10.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës

2- Specialist për koncensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Fier

04.10.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës

2- Specialist për konçensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

31.08.2016

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

2- Specialist për konçensionin në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

23.08.2016

1-  Specialist Informaticien pranë Sektorit të Informatikë Statistikës

2- Specialist Informaticien në Degën Mat

3- Specialist Mjek në Degën Mat

4- Specialist për koncensionin pranë Sektorit të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

08.08.2016

1-  Specialist Farmacist AFSDKSH Kavaje

 

Berat

02.08.2016

1-  Specialist Mjek Check-Up

2-  Specialist Informaticien / Inxhinier Elektronik

3-  Specialist per Koncensionin Ekonomist/Mjek

4-  Pastruese

 

Kamëz-Vorë

1 –  Specialist Jurist

2 –  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësorë 

3 –  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor 

4 –  Specialist Informaticien

 

Elbasan

 1 –  Specialist Jurist

 

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

1 –  Specialist Mjek