Vënde të lira pune 2024

Drejtoria Qendrore
02.04.2024

 

Drejtoria Juridike

Drejtor pranë Drejtorisë

 

25.03.2024

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

Specialist Informaticien pranë Sektorit të Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

 

18.03.2024

Drejtoria e Rimbursimit

Drejtor i Drejtorisë

 

04.03.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist Ekonomist/ Mjek në Sektorin e Spitaleve

 

23.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

Specialist Farmacist, në Sektorin e Kontrollit Spitalor Universitar

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Monitorimit të Kontratave Spitalore dhe Konçensionare

 

09.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

 

05.02.2024

Drejtoria e Juridike

Specialist Ekonomist/ Jurist në Sektorin e Prokurimeve

 

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

Vënde të lira pune 2023

Drejtoria Qendrore

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.11.2023

Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

Drejtoria e Rimbursimit

15.09.2023

Drejtor i Drejtorisë së Rimbursimit

 

Drejtoria e Kontrollit

07.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë, në Sektorin e Kontrollit të Parësorit

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

13.03.2023

Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arshivës

 

Drejtoria e Rimbursimit

26.01.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Monitorimit dhe Analizës së Rimbursimit

Drejtoria Rajonale
Gjirokastër

10.01.2024

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

15.12.2023

Specialist farmacist në Agjencinë Kavajë

 

Lezhë

15.12.2023

Specialist ekonomist në Agjencinë Mirditë

 

Kamëz- Vorë

26.10.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

20.10.2023

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Financë – Administratës

Specialist Farmacist, në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

27.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

07.09.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Dibër

04.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Fier

22.08.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

02.08.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Durrës

21.07.2023

Specialist në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

08.06.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

26.05.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

25.05.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Durrës

04.04.2023

Specialist Mjek në Agjencinë Kavajë

 

Shkodër

30.03.2023

Specialist Ekonomist në Agjencinë Pukë

 

Lezhë

23.03.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Kamëz- Vorë

17.03.2023

Specialist Jurist

 

Kukës

17.03.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit të Shërbimit Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Durrës

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Gjirokastër

01.02.2023

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

26.01.2023

Specialist Ekonomist në Degën e Fondit Tropojë

 

Tiranë

19.01.2023

Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor 

 

Vlorë

06.01.2023

Specialist Farmacist në Degën Sarandë

 

Kukës

06.01.2023

Specialist Ekonomist /Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Farmacist në Degën e Fondit Tropojë

 

 

Vende të lira pune 2022

Drejtoria Qendrore
Drejtoria Rajonale

Vlore

16.12.2022

Specialist Farmacist pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Vlorë

Elbasan

23.11.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë / Farmacist në Agjencinë Gramsh

 

Shkodër

23.11.2022

Specialist Informaticien / Inxhinier Elektronik / Shkenca Natyrore (ekzakte) në Sektorin Informatikë dhe Statistikë

 

Tiranë

26.10.2022

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Berat

25.10.2022

Specialist Ekonomist në Agjencinë Skrapar

 

Vlorë

25.10.2022

Specialist Farmacist në Degën Sarandë

 

Vlorë

14.10.2022

Specialist Informaticien/Inxhinier

 

Shkodër

30.09.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

30.09.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

28.09.2022

Specialist Informaticien/Inxhinier në Degën e Fondit Tropojë

 

Berat

23.09.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistikë-Informatikës

 

Kukës

22.09.2022

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Durrës

24.08.2022

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

24.08.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Pukë

 

Fier

24.08.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Ekonomi në Degën e Fondit Lushnjë

 

Tiranë

23.08.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

 

Elbasan

23.08.2022

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë-Informatikës

 

Elbasan

08.07.2022

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Elbasan

 

Durrës

16.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

 

Fier

16.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

 

Gjirokastër

13.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Berat

06.06.2022

Përgjegjës në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

02.06.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Laç

 

Shkodër

02.06.2022

Specialist Fusha e Ekonomisë në Sektorin e Financë-Administratës

 

Kukës

17.05.2022

Specialist Farmacist në Degën e Fondit Tropojë

Specialist Informaticien/Inxhinier Elektronik/Ekonomist në Sektorin e Statistikës dhe Informatikës

 

Fier

17.05.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Degën e Fondit Lushnje

 

Shkodër

16.05.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Berat

11.05.2022

Përgjegjës/e në Sektorin e Financë-Administratës

 

Gjirokastër

29.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Fier

22.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Vlorë

Dega Sarandë

06.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë

 

Kukës

30.03.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

24.03.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Dibër

25.02.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

10.02.2022

Specialist Fusha e Ekonomisë në Sektorin e Financë-Administratës

 

 

Vende të lira pune 2021

Drejtoria Qendrore

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

06.12.2021

Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit të Parësorit

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.06.2021

Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.05.2021

Specialist Ekonomist/ Informaticien në Sektorin e Analizës

 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

06.05.2021

Specialist Farmacist/ Ekonomist në Sektorin e Auditimit Tekniko Mjekësor

 

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

26.04.2021

Specialist në Sektorin e Analizës, Monitorimit dhe Kostifikimit të Shërbimeve Spitalore

 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

05.02.2021

Specialist/e në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

05.02.2021

Specialist në Sektorin e Analizës

 

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

02.02.2021

Specialist Ekonomist pranë Sektorit të Monitorimit, Analizës dhe Kontrollit Mjekësor Bazë 

Drejtoria Rajonale

Lezhë

28.12.2021

Specialist Ekonomist në Agjensinë Laç pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Lezhë

Berat

13.12.2021

Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

15.11.2021

Specialist Ekonomist në Degën Pogradec

 

Vlorë

04.11.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë në Degën Sarandë

 

Korçë

01.11.2021

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacist në Agjensinë Devoll

 

Gjirokastër

27.10.2021

Specialis Ekonomist në Sektorin e Financë Administratës

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

25.10.2021

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

20.10.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë Administratës

 

Elbasan

08.10.2021

Specialist Fusha Ekonomike në Sektorin e Financës

 

Berat

08.10.2021

Specialist Ekonomist në Agjencinë Kuçovë

 

Lezhë

07.10.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacisë në Agjensinë Laç

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

05.10.2021

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Shkodër

05.10.2021

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Shkodër

30.09.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

02.09.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacist në Agjencinë Pukë

 

Durrës

03.08.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

18.08.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistik-Informatikës

Vende të lira pune 2020

Drejtoria Qendrore

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit

01.12.2020

Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

21.09.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Auditimit Tekniko Mjekësor

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

21.09.2020

Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit

Drejtoria Juridike

17.09.2020

Përgjegjës në Sektorin e Ligjshmërisë

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

20.08.2020

Specialist Mjek Sektorin Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor Tirane

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

14.07.2020

Specialist në Fushën e Mjekësisë/Ekonomisë pranë Sektorit të Monitorimit, Analizës dhe Kontrollit Mjekësor Bazë

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

01.07.2020

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

26.05.2020

Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

Drejtoria e Rimbursimit

26.02.2020

Specialist farmacist në Sektorin e Monitorimit dhe Analizës së Rimbursimit

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

08.01.2020

Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve dhe Planifikimit

Drejtoria Rajonale

Berat

30.12.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

30.12.2020

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë Informatikës

Korçë

23.12.2020

Specialist Mjek Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Gjirokastër

23.12.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Kamëz – Vorë

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë Rajonale 

Tiranë

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë 

Lezhë

10.12.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Korçë

10.12.2020

Specialist Ekonomist tek Sektori i Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

27.11.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Shkodër

23.11.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

18.11.2020

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë – Informatikës

Tiranë

12.11.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

27.10.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacisë në Agjensinë Laç

Gjirokastër

16.10.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

16.10.2020

Specialist në Fushën e Shkencave Mjekësore në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

13.10.2020

Specialist Mjek Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Durrës

13.10.2020

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Tiranë

13.10.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Gjirokastër

05.10.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Berat

05.10.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Elbasan

24.09.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Gramsh

Kamëz-Vorë

22.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor

Lezhë

18.09.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Laç

Tiranë

17.09.2020

Specialist Ekonomist/e në Sektorin e Financë-Administratës

Korçë

15.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Mjek/Farmacist në Agjensinë Devoll

Gjirokastër

10.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Durrës

10.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Elbasan

25.08.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacisë/Ekonomisë në Agjensinë Peqin

Berat

25.08.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Lezhë

20.08.2020

Specialist Fusha Mjekësisë

Specialist Fusha Mjekësisë Farmacisë_Agjensinë Laç

Tiranë

14.07.2020

Specialist Ekonomist/e në Sektorin e Informatikë-Statistikës

Lezhë

03.07.2020

Specialist Fusha e Mjeksisë dhe Farmacist në Agjensinë Lac

Lezhë

24.06.2020

Specialist Fusha Mjekësisë Sektorin Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor

Fier

16.06.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë/Ekonomi në Degën Lushnje

Tiranë

16.06.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Vlorë

03.06.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

29.05.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Gjirokastër

26.05.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

26.05.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

21.05.2020

Specialist Mjek/Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

15.05.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

15.05.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Kamëz-Vorë

14.05.2020

Specialist Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Lezhë

14.05.2020

Specialist Jurist/Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Korçë

14.05.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financës

Specialist Jurist në Degën Pogradec

2 (dy) Specialist Mjek/Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Shkodër

14.05.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist/Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Specialist Farmacist/Mjek në Agjensinë Pukë

Specialist Informaticien/Inxhinier elektronik/Shkenca Natyrore_në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

05.05.2020

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Kontraktimit dhe Monitorimit të Kontratave Spitalore dhe Konçesionare

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

05.03.2020

Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit Universitar Spitalor

Gjirokastër

02.03.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

17.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Gjirokastër

10.02.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Kukës

05.02.2020

Specialist Ekonomist-Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist në Degën e Fondit Tropojë

Durrës

04.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

04.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Kukës

31.01.2020

2 (dy) Specialist Fusha e Mjekësisë/ Ekonomisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

28.01.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjensinë Devoll

Dibër

27.01.2020

Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Korçë

08.01.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjensinë Devoll

Vende të lira pune 2019

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

22.10.2019

1- Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

Drejtoria e Kontrollit

16.10.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

26.09.2019

1-  Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

09.09.2019

1- Specialist në Sektorin e Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit

Drejtoria e Kontrollit

09.09.2019

1- Specialist Ekonomist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria Juridike

23.08.2019

1- Drejtor i Drejtorisë Juridike

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

18.07.2019

1-  Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

2-  Specialist në Sektorin e Protokoll-Arshivës

 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

12.07.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikor

24.04.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

19.04.2019

1- Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

 

Drejtoria e Kontrollit

19.04.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike

 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

10.04.2019

1- Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit

 

Drejtoria e Kontrollit

10.04.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria Juridike

10.04.2019

1- 2 (dy) Specialistë Jurist në Sektorin e Ligjshmërisë

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

10.04.2019

1- Specialist Jurist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

10.04.2019

1- Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

2- Specialist Informaticien në Sektorin e Suportit Teknik dhe Administrimit të Rrjetit

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

12.03.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

 

Elbasan

14.10.2019

1- Specialist Ekonomist/Jurist në Agjensinë Peqin

 

Gjirokastër

04.10.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Berat

26.09.2019

1- Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lushnje

24.09.2019

1- Specialist Farmacist në Degën Lushnje

 

Korçë

19.09.2019

1- Specialist ekonomist në Sektorin e Financës

2 Specialist mjek në Agjensinë Devoll

 

Elbasan

10.09.2019

1- Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

2 Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Lezhë

03.09.2019

1- Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2 Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

 

Durrës

27.08.2019

1- Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

23.08.2019

1- 3 (tre) Specialist Mjek në Sektorin e e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kamëz-Vorë

01.08.2019

1-  Specialist Jurist

 

Tiranë

26.07.2019

1-  (3) Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

16.07.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2  Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

 

Fier

15.07.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

09.07.2019

1-  Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

2  Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Shkoder

04.07.2019

1-  Përgjegjës në Sektorin e Financë – Administratës

 

Tiranë

02.07.2019

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Berat

24.06.2019

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

18.06.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

2  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë – Statistikës

3  Specialist Jurist/e në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

 

Lezhë

06.06.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

2  Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

31.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

2  Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

3  Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Shkodër

30.05.2019

1-  Specialist Fusha e Mjekësis në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Përgjegjës në Sektorin e Financë – Administratës

 

Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekazaminive Terciare

22.05.2019

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kontraktimit dhe Monitorimit të Paketave 

 

Tiranë 

22.05.2019

1-4 (katër) Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor 

 

Fier

22.05.2019

1-   Specialist Fusha Mjeksisë/Ekonomisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

10.05.2019

1-   Specialist Mjek

2-   Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacisë në Agjensinë Mirditë

 

Dibër

07.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Agjensinë Bulqizë

 

Kukës

06.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistikë Informatikës

2-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Dega Sarandë

06.05.2019

1-  Kryetar të Degës Sarandë

 

Tiranë

10.04.2019

1-  Përgjegjës në Sektorin e Financë-Administratës

2-  Përgjegjës në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

3-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

4-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Kamëz – Vorë

10.04.2019

1-  Specialist Jurist

2-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

10.04.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës

 

Dega Sarandë

04.03.2019

1-  Kryetar të Degës Sarandë

 

Tiranë

18.02.2019

1-  Specialist Jurist/e në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

 

Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekazaminive Terciare

18.02.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financës

 

Korçë

18.02.2019

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

Agjenci Pukë

18.02.2019

1-  Specialist Mjek/Farmacist

 

Dibër

Agjenci Bulqizë

18.02.2019

1-  Specialist Ekonomist në Agjencinë Bulqizë

 

Kukës

Dega Tropojë

10.01.2019

1-  Specialist Informaticien/Inxhinier Elektronik