Vende të lira pune 2021

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 24.06.2021 Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 24.05.2021 Specialist Ekonomist/ Informaticien në Sektorin e Analizës   Drejtoria e Auditit të...

Vende të lira pune 2020

Drejtoria e Auditit të Brendshëm 18.12.2020 Drejtor i Drejtorisë  Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit 01.12.2020 Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit Drejtoria e Auditit të Brendshëm 21.09.2020 Specialist...

Vende të lira pune 2019

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 22.10.2019 1- Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik Drejtoria e Kontrollit 16.10.2019 1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive...

Vënde të lira pune – 2018

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Shërbimit Spitalor”   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Programimit dhe Menaxhimit të...

Vënde të lira pune – 2017

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore 11.12.2017 Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 1-  Specialist Informaticien në Sektorin Programimit dhe Menaxhimit të Databazave   04.12.2017 Drejtoria e Juridike 1-  2 (dy) Specialist në Sektorin e...

Vënde të lira pune – 2016

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Sherbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor 15.12.2016 1-  Specialist Jurist   03.10.2016  1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike pranë Drejtorisë së...