Drejtoria Qendrore

14.06.2024

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

Specialist në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

02.04.2024

Drejtoria Juridike

Drejtor pranë Drejtorisë

 

25.03.2024

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

Specialist Informaticien pranë Sektorit të Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

 

18.03.2024

Drejtoria e Rimbursimit

Drejtor i Drejtorisë

 

04.03.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist Ekonomist/ Mjek në Sektorin e Spitaleve

 

23.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

Specialist Farmacist, në Sektorin e Kontrollit Spitalor Universitar

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Monitorimit të Kontratave Spitalore dhe Konçensionare

 

09.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

 

05.02.2024

Drejtoria e Juridike

Specialist Ekonomist/ Jurist në Sektorin e Prokurimeve

 

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike