Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Drejtori Rajonale

Drejtuesit

Roland Malo

Roland Malo

Drejtor - Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

 

Remir Gjoligaj

Remir Gjoligaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Tiranë

Bledar Velia

Bledar Velia

Drejtor - Drejtoria Rajonale Kamëz - Vorë

 

Flamur Gjuzi

Flamur Gjuzi

Drejtor i Komanduar - Drejtoria Rajonale Durrës

 

Vasil Bregu

Vasil Bregu

Drejtor - Drejtoria Rajonale Fier

 

Ruzhdi Pisha

Ruzhdi Pisha

Drejtor - Drejtoria Rajonale Elbasan

 

Aurora Xhoxhi

Aurora Xhoxhi

Kryetar Dege i komanduar - Dega Lushnje

 

Anida Dhano

Anida Dhano

Drejtor - Drejtoria Rajonale Berat

 

Ermir Mahilaj

Ermir Mahilaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 

Hasan Halilaj

Hasan Halilaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Kukës

 

Gentiana Brahaj

Gentiana Brahaj

Kryetar Dege - Dega Tropojë

 

Xheni Halili

Xheni Halili

Drejtor - Drejtoria Rajonale Shkodër

 

Rafaela Kaloshi

Rafaela Kaloshi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Dibër

 

Petrika Tollkuçi

Petrika Tollkuçi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Korçë

 

Elisaveta Hila

Elisaveta Hila

Kryetar Dege - Dega Pogradec

 

Eglid Dashi

Eglid Dashi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Lezhë

 

Ervin Shakaj

Ervin Shakaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Vlorë

 

Mariel Murati

Mariel Murati

Kryetar Dege - Dega Sarandë