Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Drejtori Rajonale

Drejtuesit

Roland Malo

Roland Malo

Drejtor - Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

 
Jonida Çollaku

Jonida Çollaku

Drejtor - Drejtoria Rajonale Tiranë

 
Bledar Velia

Bledar Velia

Drejtor - Drejtoria Rajonale Kamëz - Vorë

 
Flamur Gjuzi

Flamur Gjuzi

Drejtor i Komanduar - Drejtoria Rajonale Durrës

 
Ruzhdi Pisha

Ruzhdi Pisha

Drejtor - Drejtoria Rajonale Elbasan

 
Vasil Bregu

Vasil Bregu

Drejtor - Drejtoria Rajonale Fier

 
Dorian Biti

Dorian Biti

Kryetar Dege - Dega Lushnje

 
Anida Dhano

Anida Dhano

Drejtor - Drejtoria Rajonale Berat

 
Ermir Mahilaj

Ermir Mahilaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 
Hasan Halilaj

Hasan Halilaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Kukës

 
Gentiana Brahaj

Gentiana Brahaj

Kryetar Dege - Dega Tropojë

 
Xheni Halili

Xheni Halili

Drejtor i Komanduar - Drejtoria Rajonale Shkodër

 
Rafaela Kaloshi

Rafaela Kaloshi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Dibër

 
Petrika Tollkuçi

Petrika Tollkuçi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Korçë

 
Elisaveta Hila

Elisaveta Hila

Kryetar Dege - Dega Pogradec

 
Eglid Dashi

Eglid Dashi

Drejtor - Drejtoria Rajonale Lezhë

 
Ervin Shakaj

Ervin Shakaj

Drejtor - Drejtoria Rajonale Vlorë

 
Mariel Murati

Mariel Murati

Kryetar Dege - Dega Sarandë