Për depozitimin e kërkesave dhe ankesave

Marrëdhënie me Publikun

Email: info@fsdksh.gov.al

Tel: 04 22 47 940

Orari i punës:

E hënë – e enjte 08.00 – 16.30

E premte             08.00 – 14.00

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga “Sami Frasheri”, nr.8, Tiranë

 

Formular Kërkese për Informacion

Sistemi Elektronik i Kërkesave dhe Përgjigjeve