Për depozitimin e kërkesave/ankesave dhe asistencë për shërbimet kontaktoni në emailin e mëposhtëm

Email: info@fsdksh.gov.al

Tel: 04 22 47 940

Orari i punës:

E hënë – e enjte 08.00 – 16.30

E premte             08.00 – 14.00

 

Suporti Teknik

Email: suportiteknik@fsdksh.gov.al

Email: edeposuport@fsdksh.gov.al