Drejtoria Qendrore

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit

01.12.2020

Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

21.09.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Auditimit Tekniko Mjekësor

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

21.09.2020

Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit

Drejtoria Juridike

17.09.2020

Përgjegjës në Sektorin e Ligjshmërisë

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

20.08.2020

Specialist Mjek Sektorin Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor Tirane

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

14.07.2020

Specialist në Fushën e Mjekësisë/Ekonomisë pranë Sektorit të Monitorimit, Analizës dhe Kontrollit Mjekësor Bazë

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

01.07.2020

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

26.05.2020

Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

Drejtoria e Rimbursimit

26.02.2020

Specialist farmacist në Sektorin e Monitorimit dhe Analizës së Rimbursimit

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

08.01.2020

Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve dhe Planifikimit

Drejtoria Rajonale

Berat

30.12.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

30.12.2020

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë Informatikës

Korçë

23.12.2020

Specialist Mjek Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Gjirokastër

23.12.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Kamëz – Vorë

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë Rajonale 

Tiranë

18.12.2020

Drejtor i Drejtorisë 

Lezhë

10.12.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Korçë

10.12.2020

Specialist Ekonomist tek Sektori i Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

27.11.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Shkodër

23.11.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

18.11.2020

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë – Informatikës

Tiranë

12.11.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

27.10.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacisë në Agjensinë Laç

Gjirokastër

16.10.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

16.10.2020

Specialist në Fushën e Shkencave Mjekësore në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

13.10.2020

Specialist Mjek Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Durrës

13.10.2020

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Tiranë

13.10.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Gjirokastër

05.10.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Berat

05.10.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Elbasan

24.09.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Gramsh

Kamëz-Vorë

22.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor

Lezhë

18.09.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Laç

Tiranë

17.09.2020

Specialist Ekonomist/e në Sektorin e Financë-Administratës

Korçë

15.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Mjek/Farmacist në Agjensinë Devoll

Gjirokastër

10.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Durrës

10.09.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Elbasan

25.08.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacisë/Ekonomisë në Agjensinë Peqin

Berat

25.08.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Lezhë

20.08.2020

Specialist Fusha Mjekësisë

Specialist Fusha Mjekësisë Farmacisë_Agjensinë Laç

Tiranë

14.07.2020

Specialist Ekonomist/e në Sektorin e Informatikë-Statistikës

Lezhë

03.07.2020

Specialist Fusha e Mjeksisë dhe Farmacist në Agjensinë Lac

Lezhë

24.06.2020

Specialist Fusha Mjekësisë Sektorin Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor

Fier

16.06.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë/Ekonomi në Degën Lushnje

Tiranë

16.06.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Vlorë

03.06.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

29.05.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Gjirokastër

26.05.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

26.05.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

21.05.2020

Specialist Mjek/Farmacist në Agjensinë Devoll

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

15.05.2020

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Dibër

15.05.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Kamëz-Vorë

14.05.2020

Specialist Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Lezhë

14.05.2020

Specialist Jurist/Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Korçë

14.05.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financës

Specialist Jurist në Degën Pogradec

2 (dy) Specialist Mjek/Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Shkodër

14.05.2020

Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist/Informaticien në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Specialist Farmacist/Mjek në Agjensinë Pukë

Specialist Informaticien/Inxhinier elektronik/Shkenca Natyrore_në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

05.05.2020

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Kontraktimit dhe Monitorimit të Kontratave Spitalore dhe Konçesionare

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

05.03.2020

Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit Universitar Spitalor

Gjirokastër

02.03.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

17.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Gjirokastër

10.02.2020

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Kukës

05.02.2020

Specialist Ekonomist-Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist në Degën e Fondit Tropojë

Durrës

04.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

04.02.2020

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Kukës

31.01.2020

2 (dy) Specialist Fusha e Mjekësisë/ Ekonomisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Korçë

28.01.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjensinë Devoll

Dibër

27.01.2020

Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Korçë

08.01.2020

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjensinë Devoll