11.12.2017

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist Informaticien në Sektorin Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

 

04.12.2017

Drejtoria e Juridike

1-  2 (dy) Specialist në Sektorin e Zbatimit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare

 

01.12.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

Drejtoria e Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Kontraktimeve

 

30.11.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Jurist

 

20.11.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Planifikimit

 

01.11.2017

Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kontrollit Financiar Spitalor

 

10.10.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve

18.09.2017

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist IT në Sektorin e Help-Desk

23.08.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

04.08.2017

Drejtoria e Juridike

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Ligjshmërisë së Zhvillimit

14.07.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Përgjegjese në Sektorin e Protokoll-Arshivës

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Auditimit Ekonomiko – Financiar

11.07.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

22.05.2017

Drejtoria e Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Analizës së Rimbursimit

20.04.2017

Drejtoria Ekonomike

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kostimit të Shërbimeve Shëndetësore

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist IT në Sektorin e Çertifikimit dhe Nënshkrimit Elektronik

05.04.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Drejtorisë së Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Çmimeve dhe Listës së Barnave

04.04.2017

Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Kontrollit Financiar Spitalor

08.03.2017

Drejtorisë Juridike

1-  Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë

27.02.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aktiveve

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aktiveve

2-  Specialist Jurist në Sektorin e Planifikimit

 

17.02.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Jurist

2-  Specialist Mjek

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist i Administrimit të Rrjetit në Sektorin e Administrimit të Rrjetit

2-  Specialistë në Sektorin e Help – Deskut

Drejtorisë Juridike

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Ligjshmërisë së Zhvillimit të Fondit

Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

Dega Lushnje 

20.10.2017

1-  Kryetar Dege Lushnje

 

Elbasan

06.07.2017

1-  Specialist Ekonomist në Agjensine Peqin

 

Durrës

21.04.2017

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

2-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Dibër

20.04.2017

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Fier

20.04.2017

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2-  Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Berat

14.04.2017

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

2-  Specialist Ekonomist në Agjensinë Kuçovë

 Lezhë

11.04.2017

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Check Up (Mjek) në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Fier

31.03.2017

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Shkodër

06.03.2017

1-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

2-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

28.02.2017

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Informatikë Statistikës

2-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Rimbursimit

Lezhë

23.02.2017

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Korcë

Dega Pogradec

13.02.2017

1-  Specialist Farmacist

Kukës

13.02.2017

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

2-  Specialist Mjek për Check-Up në Sektorin Parësor dhe Spitalor

Dega Tropojë

1-  Specialist Ekonomist në Degën Tropojë

Lezhë

07.02.2017

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

02.02.2017

1-  2 (dy) Specialistë Mjekë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor

Shkodër

31.01.2017

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

3-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë Statistikës

Berat

31.01.2017

1-  Specialist Mjek / Farmacist / Infermier në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Lezhë

30.01.2017

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Tiranë

20.01.2017

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit