Drejtoria Qendrore

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

06.12.2021

Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit të Parësorit

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.06.2021

Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.05.2021

Specialist Ekonomist/ Informaticien në Sektorin e Analizës

 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

06.05.2021

Specialist Farmacist/ Ekonomist në Sektorin e Auditimit Tekniko Mjekësor

 

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

26.04.2021

Specialist në Sektorin e Analizës, Monitorimit dhe Kostifikimit të Shërbimeve Spitalore

 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

05.02.2021

Specialist/e në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

05.02.2021

Specialist në Sektorin e Analizës

 

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

02.02.2021

Specialist Ekonomist pranë Sektorit të Monitorimit, Analizës dhe Kontrollit Mjekësor Bazë 

Drejtoria Rajonale

Lezhë

28.12.2021

Specialist Ekonomist në Agjensinë Laç pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Lezhë

Berat

13.12.2021

Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

15.11.2021

Specialist Ekonomist në Degën Pogradec

 

Vlorë

04.11.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë në Degën Sarandë

 

Korçë

01.11.2021

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacist në Agjensinë Devoll

 

Gjirokastër

27.10.2021

Specialis Ekonomist në Sektorin e Financë Administratës

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

25.10.2021

Specialist Mjek në Agjensinë Kavajë

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

20.10.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë Administratës

 

Elbasan

08.10.2021

Specialist Fusha Ekonomike në Sektorin e Financës

 

Berat

08.10.2021

Specialist Ekonomist në Agjencinë Kuçovë

 

Lezhë

07.10.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacisë në Agjensinë Laç

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

05.10.2021

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Shkodër

05.10.2021

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Shkodër

30.09.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

02.09.2021

Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacist në Agjencinë Pukë

 

Durrës

03.08.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

18.08.2021

Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistik-Informatikës