Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

2.11.2018

1-  Përgjegjës/ “Sektori i Shërbimit Spitalor”

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

2.11.2018

1-  Përgjegjës/ “Sektori i Programimit dhe Menaxhimit të Databazave”

2-  Përgjegjës/ “Sektori i Suportit Teknik dhe Administrimit të Rrjetit”

 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

2.11.2018

1-  Përgjegjës/ “Sektori i Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit”

 

Drejtoria e Rimibursimit

2.11.2018

1-  Drejtor “Drejtoria e Rimbursimit”

 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit

të Strategjive të zhvillimit Shëndetësor

2.11.2018

1-  Drejtor “Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor”

 

Drejtoria e Kontrollit

2.11.2018

1-  Drejtor “Drejtoria e Kontrollit”

 

Drejtoria e Juridike

2.11.2018

1-  Drejtor “Drejtoria Juridike”

2-  Specialist/ “Sektori iPërfaqësimit Ligjor”

 

Drejtoria e Ekonomike

2.11.2018

1-  Drejtor “Drejtoria Ekonomike”

 

Drejtoria e Kontrollit

27.09.2018

1-  Specialist Farmacist/e Ekonomist/e në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria e Koordinimit të Infomacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

31.07.2018

1-  Përgjegjës në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

Drejtoria e Kontrollit

29.06.2018

1-  1 ( një) Përgjegjës Mjek/Ekonomist në Sektorin e Kontrollit të Spitaleve

2-  1 (një) Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit të Spitaleve

3-  2 (dy)  Specialist  Ekonomist në Sektorin e Kontrollit të Spitaleve 

4-  2 (dy)  Specialist  Ekonomist/Mjek në Sektorin e Kontrollit të Spitaleve

5-  1 (një) Specialist  Jurist/Ekonomist në Sektorin e Kontrollit të Spitaleve

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

14.06.2018

1-  Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve

 

Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

Berat 

21.12.2018

1- Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Fier

21.12.2018

1-  Specialist ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

06.12.2018

1-  Specialist ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Korçë

06.12.2018

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

22.11.2018

1-  Specialist mjek /farmacist/ ekonomist në Agjencinë Kolonjë

 

Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekzaminimeve Terciare

09.11.2018

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Regjistrit Kombëtar të Paketave Shëndetësore

 

Lezhë

08.11.2018

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

08.11.2018

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

1.11.2018

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist mjek/farmacist në Agjencinë Pukë

 

Korçë

15.10.2018

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist mjek/farmacist në Agjencinë Kolonjë

 

Gjirokastër

11.10.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist/e Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

3-  Specialist/e Fusha e Mjekësisë Agjencia Përmet

 

Tiranë

11.10.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Kamëz-Vorë

27.09.2018

1-  Specialist Ekonomist pranë Sektorit të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Informaticien pranë Sektorit të Informatikë – Statistikës

 

Korçë

Agjencia Kolonjë

13.09.2018

1-  Specialist Mjek/Farmacist

 

Korçë

11.09.2018

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

06.09.2018

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

31.08.2018

1-  Specialist ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

 

Korçë

17.08.2018

Agjencia Kolonjë

1-  Specialist Mjek / Farmacist

 

Tiranë

10.08.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Tiranë

08.08.2018

1-  Protokoll – Sekretare në Sektorin e Financë/ Administratës

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikë/ Statistikës

 

Lezhë

30.07.2018

Agjencia Mirditë

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist

 

Vlorë

26.07.2018

Dega Sarandë

1-  Specialist Jurist

 

Korçë

20.07.2018

Dega Pogradec

1-  Specialist Farmacist

2-  Specialist Informaticien

3-  Specialist Jurist

4-  Specialist Mjek

 

Berat

13.07.2018

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistikës dhe Informatikës

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

3-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

4-  Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikës dhe Informatikës

5-  Specialist Jurist

6-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

13.07.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

03.06.2018

1-  2 (dy) Specialist/e Mjek/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

26.06.2018

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

3-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikë – Statistikës

4-  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë – Statistikës 

Agjencia Has

26.06.2018

1-  Specialist Mjek/Farmacist

Dega Tropojë

26.06.2018

1-  Specialist Jurist

2-  Specialist Farmacist

3-  Specialist Informaticien/ Inxhinier Elektronik

 

Lezhë

Agjensi Mirditë

25.06.2018

1-  1 (një) Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacisë

 

Shkodër

22.06.2018

1-  Specialist Jurist

 

Fier

Dega Lushnje

20.06.2018

1- Specialist Farmacist në Degën e Fondit Lushnjë

 

Tiranë

20.06.2018

1-  Përgjegjës në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

14.06.2018

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

Vlorë

11.06.2018

1-  Specialist Farmacist, Dega Sarandë

2-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

07.06.2018

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Tiranë

01.06.2018

1-  Specialist/e Mjek/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

25.05.2018

1-  2 (dy) Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit të Shërbimit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

Agjensi Mirditë

1-  Specialist Fusha e Mjekësisë / Farmacist

Agjensi Laç

1-  Specialist Fusha e Mjekësisë / Farmacist

 

Tiranë

24.05.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

2-  Përgjegjës/e në Sektorin e Rimbursimit

 

Kamëz-Vorë

24.05.2018

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor

 

Dibër

18.05.2018

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin Parësor/Spitalor

2-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

3-  Specialist Farmacist/Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Lezhë

17.05.2018

1-  Specialist Informaticien, Inxhinier Elektronik

 

Fier

Dega Lushnje

16.05.2018

1-  Specialist Jurist

20.06.2018

1- Specialist Farmacist në Degën e Fondit Lushnjë

 

Tiranë

10.05.2018

1-  Përgjegjës/e në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2- Përgjegjës/e në Sektorin e Financë-Administratës

 

Fier

09.05.2018

1-  2 (dy) Specialist Fusha e Mjeksisë në Sektorin e Kujdesit të Shërbimit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  1 (një) Specialist Informaticien, Inxhinier Elektronik

 

Gjirokastër

27.04.2018

  1. –          Specialist Mjek në Agjensinë Tepelenë.
  2. –          Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikës dhe Informatikës.
  3. –          Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

Për kriteret për vendet e lira të punës klikoni në linkun më poshtë:

1-  njoftim per vend te lire pune Gjirokaster 1

 

  1. –          Përgjegjës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor.
  2. –          Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor.
  3. –          Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Spitalor, Agjensia Përmet.
  4. –          Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Për kriteret për vendet e lira të punës klikoni në linkun më poshtë:

2-  njoftim per vend te lire pune Gjirokaster 2

 

Tiranë

15.02.2018

1-  Përgjegjës i Sektorit të Informatikë – Statistikës