Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

22.10.2019

1- Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

Drejtoria e Kontrollit

16.10.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

26.09.2019

1-  Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

09.09.2019

1- Specialist në Sektorin e Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit

Drejtoria e Kontrollit

09.09.2019

1- Specialist Ekonomist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria Juridike

23.08.2019

1- Drejtor i Drejtorisë Juridike

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

18.07.2019

1-  Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

2-  Specialist në Sektorin e Protokoll-Arshivës

 

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

12.07.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikor

24.04.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

19.04.2019

1- Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

 

Drejtoria e Kontrollit

19.04.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive Farmaceutike

 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

10.04.2019

1- Specialist Ekonomist/Jurist në Sektorin e Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit

 

Drejtoria e Kontrollit

10.04.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria Juridike

10.04.2019

1- 2 (dy) Specialistë Jurist në Sektorin e Ligjshmërisë

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

10.04.2019

1- Specialist Jurist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

10.04.2019

1- Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

2- Specialist Informaticien në Sektorin e Suportit Teknik dhe Administrimit të Rrjetit

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

12.03.2019

1- Përgjegjës në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik

 

Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

 

Elbasan

14.10.2019

1- Specialist Ekonomist/Jurist në Agjensinë Peqin

 

Gjirokastër

04.10.2019

1- Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Berat

26.09.2019

1- Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lushnje

24.09.2019

1- Specialist Farmacist në Degën Lushnje

 

Korçë

19.09.2019

1- Specialist ekonomist në Sektorin e Financës

2 Specialist mjek në Agjensinë Devoll

 

Elbasan

10.09.2019

1- Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

2 Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Lezhë

03.09.2019

1- Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2 Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

 

Durrës

27.08.2019

1- Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

23.08.2019

1- 3 (tre) Specialist Mjek në Sektorin e e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kamëz-Vorë

01.08.2019

1-  Specialist Jurist

 

Tiranë

26.07.2019

1-  (3) Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

16.07.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2  Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

 

Fier

15.07.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

09.07.2019

1-  Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

2  Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Shkoder

04.07.2019

1-  Përgjegjës në Sektorin e Financë – Administratës

 

Tiranë

02.07.2019

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Berat

24.06.2019

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

18.06.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

2  Specialist Informaticien në Sektorin e Informatikë – Statistikës

3  Specialist Jurist/e në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

 

Lezhë

06.06.2019

1-  Specialist Fusha e Mjeksisë/Farmacist në Agjensinë Mirditë

2  Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Elbasan

31.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

2  Specialist Mjek në Agjensinë Gramsh

3  Specialist Mjek në Agjensinë Librazhd

 

Shkodër

30.05.2019

1-  Specialist Fusha e Mjekësis në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

2-  Përgjegjës në Sektorin e Financë – Administratës

 

Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekazaminive Terciare

22.05.2019

1-  Specialist Mjek në Sektorin e Kontraktimit dhe Monitorimit të Paketave 

 

Tiranë 

22.05.2019

1-4 (katër) Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor 

 

Fier

22.05.2019

1-   Specialist Fusha Mjeksisë/Ekonomisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

10.05.2019

1-   Specialist Mjek

2-   Specialist Fusha e Mjekësisë/Farmacisë në Agjensinë Mirditë

 

Dibër

07.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Agjensinë Bulqizë

 

Kukës

06.05.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistikë Informatikës

2-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Dega Sarandë

06.05.2019

1-  Kryetar të Degës Sarandë

 

Tiranë

10.04.2019

1-  Përgjegjës në Sektorin e Financë-Administratës

2-  Përgjegjës në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

3-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

4-  Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

Kamëz – Vorë

10.04.2019

1-  Specialist Jurist

2-  Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

10.04.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës

 

Dega Sarandë

04.03.2019

1-  Kryetar të Degës Sarandë

 

Tiranë

18.02.2019

1-  Specialist Jurist/e në Sektorin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore

 

Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekazaminive Terciare

18.02.2019

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Financës

 

Korçë

18.02.2019

1-  Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

Agjenci Pukë

18.02.2019

1-  Specialist Mjek/Farmacist

 

Dibër

Agjenci Bulqizë

18.02.2019

1-  Specialist Ekonomist në Agjencinë Bulqizë

 

Kukës

Dega Tropojë

10.01.2019

1-  Specialist Informaticien/Inxhinier Elektronik