Drejtoria Qendrore

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.11.2023

Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

Drejtoria e Rimbursimit

15.09.2023

Drejtor i Drejtorisë së Rimbursimit

 

Drejtoria e Kontrollit

07.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë, në Sektorin e Kontrollit të Parësorit

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

13.03.2023

Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arshivës

 

Drejtoria e Rimbursimit

26.01.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Monitorimit dhe Analizës së Rimbursimit

Drejtoria Rajonale
Gjirokastër

10.01.2024

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

15.12.2023

Specialist farmacist në Agjencinë Kavajë

 

Lezhë

15.12.2023

Specialist ekonomist në Agjencinë Mirditë

 

Kamëz- Vorë

26.10.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

20.10.2023

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Financë – Administratës

Specialist Farmacist, në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

27.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

07.09.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Dibër

04.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Fier

22.08.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

02.08.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Durrës

21.07.2023

Specialist në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

08.06.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

26.05.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

25.05.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Durrës

04.04.2023

Specialist Mjek në Agjencinë Kavajë

 

Shkodër

30.03.2023

Specialist Ekonomist në Agjencinë Pukë

 

Lezhë

23.03.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Kamëz- Vorë

17.03.2023

Specialist Jurist

 

Kukës

17.03.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit të Shërbimit Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Durrës

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Gjirokastër

01.02.2023

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

26.01.2023

Specialist Ekonomist në Degën e Fondit Tropojë

 

Tiranë

19.01.2023

Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor 

 

Vlorë

06.01.2023

Specialist Farmacist në Degën Sarandë

 

Kukës

06.01.2023

Specialist Ekonomist /Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Farmacist në Degën e Fondit Tropojë