Vënde të lira pune 2024

Njoftim lidhur me VKM nr.58, datë 01.02.2023, për rimbursimin e fishave të diabetit

Bazuar në VKM nr.58, datë 01.02.2023, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin 61, datë 03.02.2017, “Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme, të ndryshuar”, në datë 27 shkurt 2023 nis procesi i rimbursimit të fishave të diabetit për moshat 0-25 vjec dhe  ≥ 65 vjec, në farmacitë e rrjetit të hapur, sipas përshkrimt të recetave nga mjeku i famljes në sistemin eRX

Çdo informacion sqarues mbi procesin do të jepet nga Drejtoritë/ Degët Rajonale përkatëse të Fondit.

Vënde të lira pune 2023

Drejtoria Qendrore

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

 

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

24.11.2023

Specialist Informaticien në Sektorin e Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

Drejtoria e Rimbursimit

15.09.2023

Drejtor i Drejtorisë së Rimbursimit

 

Drejtoria e Kontrollit

07.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë, në Sektorin e Kontrollit të Parësorit

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

13.03.2023

Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arshivës

 

Drejtoria e Rimbursimit

26.01.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Monitorimit dhe Analizës së Rimbursimit

Drejtoria Rajonale
Gjirokastër

10.01.2024

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

15.12.2023

Specialist farmacist në Agjencinë Kavajë

 

Lezhë

15.12.2023

Specialist ekonomist në Agjencinë Mirditë

 

Kamëz- Vorë

26.10.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Tiranë

20.10.2023

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Financë – Administratës

Specialist Farmacist, në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

27.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

07.09.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Dibër

04.09.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Fier

22.08.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Korçë

02.08.2023

Specialist farmacist në Degën Pogradec

 

Durrës

21.07.2023

Specialist në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

08.06.2023

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

26.05.2023

Specialist fusha e mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

25.05.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Durrës

04.04.2023

Specialist Mjek në Agjencinë Kavajë

 

Shkodër

30.03.2023

Specialist Ekonomist në Agjencinë Pukë

 

Lezhë

23.03.2023

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Laç

 

Kamëz- Vorë

17.03.2023

Specialist Jurist

 

Kukës

17.03.2023

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit të Shërbimit Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Durrës

13.03.2023

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Gjirokastër

01.02.2023

Specialist Fusha e Mjekesisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

26.01.2023

Specialist Ekonomist në Degën e Fondit Tropojë

 

Tiranë

19.01.2023

Specialist mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor 

 

Vlorë

06.01.2023

Specialist Farmacist në Degën Sarandë

 

Kukës

06.01.2023

Specialist Ekonomist /Jurist në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Farmacist në Degën e Fondit Tropojë

 

 

Vende të lira pune 2022

Drejtoria Qendrore
Drejtoria Rajonale

Vlore

16.12.2022

Specialist Farmacist pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Vlorë

Elbasan

23.11.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë / Farmacist në Agjencinë Gramsh

 

Shkodër

23.11.2022

Specialist Informaticien / Inxhinier Elektronik / Shkenca Natyrore (ekzakte) në Sektorin Informatikë dhe Statistikë

 

Tiranë

26.10.2022

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Berat

25.10.2022

Specialist Ekonomist në Agjencinë Skrapar

 

Vlorë

25.10.2022

Specialist Farmacist në Degën Sarandë

 

Vlorë

14.10.2022

Specialist Informaticien/Inxhinier

 

Shkodër

30.09.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Dibër

30.09.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Kukës

28.09.2022

Specialist Informaticien/Inxhinier në Degën e Fondit Tropojë

 

Berat

23.09.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Statistikë-Informatikës

 

Kukës

22.09.2022

Drejtor i Drejtorisë Rajonale

 

Durrës

24.08.2022

Specialist Farmacist në Sektorin e Rimbursimit

 

Shkodër

24.08.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Farmacist në Agjencinë Pukë

 

Fier

24.08.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë/ Ekonomi në Degën e Fondit Lushnjë

 

Tiranë

23.08.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

 

Elbasan

23.08.2022

Specialist Informaticien në Sektorin e Statistikë-Informatikës

 

Elbasan

08.07.2022

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Elbasan

 

Durrës

16.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Financë-Administratës

 

Fier

16.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Informatikës dhe Statistikës

 

Gjirokastër

13.06.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Berat

06.06.2022

Përgjegjës në Sektorin e Rimbursimit

Specialist Mjek në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Lezhë

02.06.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë Farmacisë në Agjensinë Laç

 

Shkodër

02.06.2022

Specialist Fusha e Ekonomisë në Sektorin e Financë-Administratës

 

Kukës

17.05.2022

Specialist Farmacist në Degën e Fondit Tropojë

Specialist Informaticien/Inxhinier Elektronik/Ekonomist në Sektorin e Statistikës dhe Informatikës

 

Fier

17.05.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Degën e Fondit Lushnje

 

Shkodër

16.05.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Berat

11.05.2022

Përgjegjës/e në Sektorin e Financë-Administratës

 

Gjirokastër

29.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Fier

22.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Vlorë

Dega Sarandë

06.04.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë

 

Kukës

30.03.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe Spitalor

 

Durrës

24.03.2022

Specialist Ekonomist në Sektorin e Rimbursimit

 

Dibër

25.02.2022

Specialist Fusha e Mjekësisë në Sektorin e Kujdesit Parësor dhe Spitalor

 

Shkodër

10.02.2022

Specialist Fusha e Ekonomisë në Sektorin e Financë-Administratës