Lagj.Beslidhja, Pall.8-të katesh,Lezhë

+355698517834

b.pervathi@yahoo.com