REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PER VITIN 2022

 

Nr.

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

(kliko link)

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

 

 

1

 

14/01/2022

Informacion lidhur me pagesat e kryera per kompanite koncesionare qe ofrojne sherbime ne sektorin e shendetesise gjate viteve 2020 dhe 2021

 

25/01/2022

Pagesat PPP gjate viteve 2020 & 2021

 

E plotë 0

 

2

 

20/01/2022

Informacion lidhur me fondin e dedikuar për qendrën shëndetësore Pustec

 

 

20/01/2022

Buxheti i QSH Pustec E plotë 0

3

11/03/2022

Informacion lidhur me funksionimin e paketave shëndetësore

15/03/2022

Paketat shendetesore E plotë 0