REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PER VITIN 2023

Nr. Data e kërkesës  

Objekti i kërkesës                   

 

Data e përgjigjes Përgjigje

(kliko link)

Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa

 

 

1 13/01/2023 Informacion rreth
sëmundshmërisë së
fibrozës cistike
13/01/2023 pergjigje nr 1 E plotë 0
2 18/01/2023 Informacion lidhur
me recetën
elektronike për ilaçet
e rimbursueshme për
pacientët me
sëmundje kronike dhe
info për shërbimin e
dializës.
26/01/2023 pergjigje nr 2 E plotë 0
3 24/01/2023 Informacion për
trajtimin mjekësor të
ish naftëtarëve,
bazuar në ligjin
nr.8/2017 “Për
statusin e punonjësve
të industris
ë së naftës
dhe gazit”.
26/01/2023 pergjigje nr 3 E plotë 0