Dita Botërore e Sensibilizimit kundër HIV dhe AIDS organizohet çdo vit më 1 dhjetor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me HIV dhe AIDS, dhe për të demonstruar solidaritetin ndërkombëtar në përballimin e kësaj pandemie. Kjo ditë është një mundësi për të shpërndarë informacion lidhur me situatën e kësaj pandemie dhe për të inkurajuar përparimin në parandalimin, trajtimin dhe kujdesin për HIV dhe AIDS në të gjithë botën, veçanërisht në vendet me prevalencë të lartë.

Të dhëna të përditësuara për HIV dhe AIDS, 2016

Fakte kryesore

  • HIV vazhdon të mbetet një problem i madh i shëndetit publik në nivel global. Më shumë se 35 milionë njerëz kanë vdekur deri tani nga shkaqe të lidhura me HIV, 1.1 milionë vetëm në vitin 2015.
  • Në nivel global, deri në fund të vitit 2015 kishte afërsisht 36.7 milionë njerëz që jetonin me HIV, me 2.1 milionë njerëz të infektuar rishtaz në vitin 2015.
  • Afrika Sub-Sahariane është rajoni më i prekur me 25.6 milionë raste në vitin 2015, që përbën dy të tretat e totalit global të infeksioneve të reja me HIV.
  • HIV diagnostikohet shpesh përmes testeve të shpejta diagnostike, të cilat zbulojnë praninë ose mungesën e antitrupave HIV. Shpesh këto teste japin rezultate brenda ditës; esenciale për diagnozën, trajtimin dhe kujdesin e hershëm në të njëjtën ditë.
  • Për infeksionin HIV nuk ka shërim. Megjithatë, medikamentet efektive antiretrovirale (ARV) ndihmojnë për të kontrolluar virusin dhe për të parandaluar transmetimin, në mënyrë që njerëzit me HIV si dhe ata në rrezik të konsiderueshëm, të mund të gëzojnë jetë të shëndetshme dhe produktive.
  • Është vlerësuar se aktualisht vetëm 54% e njerëzve me HIV e dinë statusin e tyre.
  • Deri në fund të vitit 2015, globalisht 17 milionë njerëz që jetojnë me HIV kanë marrë terapi antiretrovirale.
  • Ndërmjet viteve 2000-2015, infeksionet e reja me HIV kanë rënë me 35%, numri i vdekjeve që lidhen me AIDS ka rënë me 28%, dhe rreth 7.8 milionë jetë janë shpëtuar si rezultat i përpjekjeve ndërkombëtare.
  • Zgjerimi i mjekimit antiretroviral për të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV dhe zgjerimi i masave parandaluese mund të ndihmojë që të shmangen 21 milionë vdekje që lidhen me AIDS dhe 28 milionë infeksione të reja të vlerësuara nëvitin 2030.

Trajtimi i AIDS

Sot infeksioni HIV mund të kontrollohet nëpërmjet përdorimit të terapisë antiretrovirale të kombinuar, e cila përbëhet nga 3 ose më shumë barna antiretrovirale. Barnat antiretrovirale nuk kurojnë infeksionin HIV, por kontrollojnë shumimin e virusit brenda trupit të një personi dhe i mundësojnë sistemit imunitar të individit të fuqizojë kapacitetin për të luftuar infeksionet.

Mjekimi me ARV zgjat jetën e të sëmurëve dhe rrit cilësinë e saj, duke e shndërruar AIDS-in në një sëmundje kronike.

Për më tepër informacion klikoni në faqen zyrtare të  Institutit të Shëndetit Publik –  http://ishp.gov.al/