Gjatë analizës vjetore të punës së Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor të Tiranës, Drejtoresha e Përgjithshme e Fondit znj. Vjollca Braho vuri theksin në atë ç’ka duhet bërë jo vetëm në drejtim të rritjes së kontrollit të punës që nga mjeku i familjes deri të farmacisti por edhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimit që duhet t’u ofrojmë qytetarëve. 

Falë punës tonë ne do t’i kthejmë imazhin e humbur DRFSDKSh-së Tiranë!- u shpreh më tej znj.Braho