”Cilësia e shërbimeve duhet të jetë busulla e punës sonë të përditshme!”

Kështu nisi analiza 6 mujore e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nën kujdesin e Drejtoreshës së Përgjithshme Znj. Vjollca Braho, ku të pranishëm ishin drejtorët e drejtorive rajonale dhe drejtorët e drejtorive të Fondit. Fokusi kryesor i kësaj analize ishin detyrat e lëna nga analiza 3 mujore e parë si dhe dhënia e direktivave mbi pikat kyçe në të cilat stafi duhet ende të përqëndrohet, me qëllim ardhjen sa më afër qytetarit me shërbime cilësore.

Drejtoresha e Përgjithshme theksoi se në qendër të vëmendjes duhej vendosur qytetari dhe çdo qindarkë e përcaktuar nga buxheti i shtetit për rimbursimin e barnave duhet të shkojë vetëm në favor të tij. Gjithashtu objektiv tjetër duhet të jetë përmirësimi i shërbimit nëpërmjet rritjes së kontrollit dhe mirëmenaxhimit të fondeve të skemës së rimbursimit të barnave.

Krahas problematikave dhe detyrave që iu la secilës drejtori rajonale, Drejtoresha e Përgjithshme nuk harroi pa falenderuar të gjithë stafin për performancën e realizuar këto muaj, në arritjen e objektivave të përcaktuara dhe realizimin e detyrave të lëna.

”Bashkë për të bërë më të mirën në shërbimin e qytetarëve!”