Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor sqaron qytetarët dhe posaçërisht pacientët që marrin falas me barnat që trajtojnë sëmundjen e Talasemisë se trajtimi i tyre do të jetë i njëjtë, madje i përshtatur sipas peshës trupore të pacientëve. Në listën e re të barnave të rimbursueshme 2018 janë shtuar 2 alternativa të reja që trajtojnë këtë sëmundje. Bëhet fjalë për 2 formëdoza të reja të të njëjtit bar, me konkretisht formëdoza deferasirox 125 mg dhe 500 mg, të cilat janë më të përshtatshme për pesha të ndryshme trupore (duke ditur se trajtohen me këtë bar kryesisht fëmijë) Bari Deferasirox 250 mg (Enferox) është alternativa xhenerike e njëjtë me barin tjetër Deferasirox 250 mg (Exjade). Pacientët do të trajtohen njëlloj sepse bari ka të njëjtin princip aktiv dhe është i liçencuar dhe i aprovuar, sipas legjislacionit në fuqi.
Pacientët që vuajnë nga talasemia përfitojne kurën e plotë pa pagesë.