E drejta e Sigurimit Shëndetësor, shfrytëzimi i pajisjeve ortopedike si dhe funksionimi i Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë ishin në qendër të diskutimeve të zhvilluara në Shkup me Drejtores së Përgjithshme të FSDKSH-së, Vjollca Braho dhe Orhan Ramadanit, Drejtor i Përgjithshëm i FSSHM-së.

Takimi kishte në qendër të tij shkëmbimin e eksperiencave mes dy institucioneve dhe më konkretisht mënyrën sesi aplikohet rimbursimi i pajisjeve mjekësore në Maqedoni. Gjatë fjalës së saj Znj. Braho falenderoi drejtorin Orhan Ramadani për angazhimin e tij personal në shkëmbimin e informatave dhe përvojave si drejtor i FSSHM – së si dhe vënien në dispozicion të perfonelit të FSSHM – së për bashkëpunim në të ardhmen. Në takim u diskutua edhe për cështjen e bashkëpunimit në mes dy fondeve konkretisht në lidhje me Marëveshjen ndërkombëtare për sigurim shëndetësorë në mes dy shteteve e cila është ratifikuar në Parlamendti e Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë. Gjatë këtij takimi u vu theksi në rritjen e nivelit të bashkëpunimit mes dy instucioneve dhe u ra dakort të punohet për fillimin e implementimit të marrëveshjes dy palëshe pasi që është në interest të të dy vendeve si dhe për të mirën e qytetarëve të siguruar sepse një pjesë e madhe e banorëve dhe biznesmenëve nga Maqedonia kryejnë vizita dhe veprojnë në Shqipëri.