Nëse doni të kontaktoni për ankesa lidhur me shërbimet që ofron Fondi, kontaktet si më poshtë:

TEL: +35542232815

E-mail: info@fsdksh.gov.al

Adresa: Rr. “Sami Frashëri, “Nr.8,

Kodi postar 1001, Tiranë

 

Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të Enjten, 08:00-14:00 të Premten

 

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale, në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë