Formulare dhe Dokumenta

Informacion mbi sistemin e recetës elektronike dhe kartës së shëndetit

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton se, për shkak të kryerjes së punimeve në rrjetin e mirëmbajtjes,  me qëllim përmirësimin e infrastrukturës së Portalit Unik Qeveritar e-Albania dhe rritjen e sigurisë e performancës në shkëmbimin e të dhënave midis institucioneve, sistemi i recetës elektronike dhe kartës së shëndetit do të jenë jashtë funksionit (offline) nga data 04.08.2017ora 20.00 deri në mëngjesin e datës 07.08.2017.

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,

E-Ankesa

Nëse doni të kontaktoni për ankesa lidhur me shërbimet që ofron Fondi, kontaktet si më poshtë:

TEL: +35542232815

E-mail: info@fsdksh.gov.al

Adresa: Rr. “Sami Frashëri, “Nr.8,

Kodi postar 1001, Tiranë

 

Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të Enjten, 08:00-14:00 të Premten

 

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale, në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë