Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton se, për shkak të kryerjes së punimeve në rrjetin e mirëmbajtjes,  me qëllim përmirësimin e infrastrukturës së Portalit Unik Qeveritar e-Albania dhe rritjen e sigurisë e performancës në shkëmbimin e të dhënave midis institucioneve, sistemi i recetës elektronike dhe kartës së shëndetit do të jenë jashtë funksionit (offline) nga data 04.08.2017ora 20.00 deri në mëngjesin e datës 07.08.2017.

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,