Ju njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave që Rimbursohen 2016 është shtyrë deri me datë ­­­­01 Shkurt 2016.

Dorëzimi do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nëpërmjet Protokollimit në zarf të mbyllur drejtuar Komisionit Teknik i Hartimit të Listës së Barnave të Rimbursueshme dhe Pajisjeve Mjekësore.

Rikujtojmë që materiali shkencor plotësues që shoqëron kërkesën mund të jetë edhe në formë elektronike (CD) bashkëngjitur kërkesës.

Propozimet në kërkesë duhet të jenë sipas formatit të mëposhtëm:

Formati i propozimeve për listën e barnave.pdf