Mesazh i rëndësishëm – Kujdes!

 

·         Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton subjektet farmaceutike, të cilat kanë kontratë me FSDKSH, që pritet të implementohet indeksimi i çmimeve të barnave të Listës së Barnave të Rimbursueshme, bazuar në çmimet CIF 2020, të miratuara nga Komisioni i Çmimeve të Barnave. 

 

·         FSDKSH fton subjektet farmaceutike me kontratë të marrin masat e nevojshme. 

·         Çdo procedurë do të jetë transparente, në raport me qytetarët dhe subjektet me kontratë me FSDKSH.