KUJDES!
Njoftim i rëndësishëm!
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton subjektet farmaceutike, të cilat kanë kontratë me FSDKSH se pritet, të publikohet Lista e Barnave të Rimbursueshme 2019.
Kjo listë pritet të hyjë në fuqi me datë 01 Korrik 2019.
FSDKSH, fton subjektet farmaceutike me kontratë të marrin masat e nevojshme në lidhje me zbatimin e LBR 2019.
Çdo procedurë do të jetë transparente, në raport me qytetarët dhe subjektet me kontratë me FSDKSH.