Për të eleminuar keqkuptimet si dhe radhët e krijuara në sportele sqarojmë se pajisja e qytetarëve me Karta Shëndeti vazhdon edhe pas datës 30 prill! Në këtë datë përfundon vetëm afati i përdorimit të Librezave të Shëndetit, kështu që askush nuk duhet të shqetësohet se mund të mos pajiset me këtë dokument.
Të gjithë qytetarët që nuk e kanë të domosdoshme pajisjen me Kartë Shëndeti të mos paraqiten në sportele gjatë këtyre dy ditëve sepse mund ta marrin këtë dokument në çdo moment që atyre do t’ju nevojitet. Për të mundësuar një shërbim sa më korrekt, sportelet tona pranë Qendrave Shëndetësore punojnë çdo ditë deri në orën 20:00 të mbrëmjes. Gjithashtu të interesuarit që kanë akses në një kompiuter mund ta gjenerojnë vetë Kartën e Shëndetit përmes portalit e-albania pa qenë nevoja të paraqiten në sportelet tona.
Shpresojmë të kemi mirëkuptimin Tuaj në mbarëvajtjen e këtij procesi!

Click to enlarge image image2.JPG