Gjatë analizës vjetore të punës së Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor të Tiranës, Drejtoresha e Përgjithshme e Fondit znj. Vjollca Braho vuri theksin në atë ç’ka duhet bërë jo vetëm në drejtim të rritjes së kontrollit të punës që nga mjeku i familjes deri të farmacisti por edhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimit që duhet t’u ofrojmë qytetarëve. 

Falë punës tonë ne do t’i kthejmë imazhin e humbur DRFSDKSh-së Tiranë!- u shpreh më tej znj.Braho

Gjatë analizës vjetore në Drejtorinë Rajonale të FSDKSH-së, Gjirokastër,  Kreu i Fondit Znj. Vjollca Braho rikthen në vëmendje rëndësin e Check-up duke i bërë thirrje të gjithë punonjësve të Qendrave Shëndetësore të këtij qarku, të punojnë fort me informimin e qytetarëve nga mosha 40 deri në 65 vjeç që të bëjnë Kontrollin Mjekësor Bazë . 

Pajisja e të gjithë qytetarëve në kohë me kartat e shëndetit dhe përmirësimi i procedurave për këtë qëllim ka qenë kryefjalë e Drejtores së Përgjithshme të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Vjollca Braho gjatë analizës një vjeçare të punës së Drejtorisë Rajonale të FSDKSH-së, Korçë. Duke iu referuar interesit të lartë të treguar nga qytetarët për tu pajisur me këtë dokument, Znj. Vjollca Braho deklaroi se pothuajse në të gjithë vendin janë shtuar sportelet për të përballuar fluksin e qytetarëve, çka pritet të japë efektivitetin e saj ditët e ardhëshme. Pasi vlerësoi punën e mirë të bërë nga DRFSDKSH- Korçë gjatë vitit 2015, Kreu i Fondit u bëri thirrje të gjithë drejtuesve të qendrave shëndetësore të qarkut të Korcës që ishin pjesëmarrës në këtë analizë që të tregojnë shumë kujdes në informimin e qytetarëve për të kryer procesin e Check – Up.

14 Shkurt 2016 – Njoftim për Shtyp

Mbi ecurinë e deritanishme të procesit të shpërndarjes  së Kartës së Shëndetit 

Mbi 941 954 qytetarë janë pajisur me karta shëndeti deri nëdatën 10 shkurt 2016. Duke e vlërësuar procesin e pajisjes me karta shëndeti të të gjithë qytetarëve si shumë të rëndësishëm si një parakusht për rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka marrë një sërë masash në drejtim të përmirësimit të sistemit tëshpërndarjes së këtyre kartave.

 

Në këtë kuadër FSDKSH, bën me dije se vetëm për periudhën 05 janar – 11 shkurt 2016, janë shpërndarë rreth 249,528 karta shëndeti, në të gjithë Shqipërinë, për të gjitha kategoritë përfituese të skemës së sigurimit shëndetësor, ndërkohë që gjatë gjithë vitit 2015 janë shpërndarë rreth 692,426 kartashëndeti. Kategoritë që deri më tani kanë me numrin më tëmadh të kartave aktive të shëndetit janë fëmijet nga 0 – 12 muaj me 15,666 karta, fëmijët nga 1-18 vjeç me 108,550 karta, të papunë/punëkërkues me 59,928 karta, të punësuarit me 105,883 karta, studentët me 24,109 karta dhe pensionistët me 250,495 karta shëndeti aktive.

Në vijimësi rreth masave që FSDKSH mori në drejtim të përmirësimit të sistemit të shpërndarjes së kartave të shëndetit, ku hapi i parë ishte shtyrja e e afatit të librezës shëndetësore deri më 30 prill 2016, tashmë janë hapur edhe një sërë sportelesh të reja në të gjithë vendin, tëcilat kanë ndikuar në eleminimin e radhëve e gjata dhe që qytetarët tëpajisen me karta në një kohë sa më të shpejtë. Këto masa do tëvijojnë brenda një kohe shumë të shkurtër me aplikimin edhe të sistemeve të reja informatike të cilat parashikohet të ulin ndjeshëm kohën e pajisjes me kartë shëndeti. Bëjmë me dije gjithashtu, se FSDKSH do të jetë në monitorim të vazhdueshëm deri në zbatimin me sukses dhe brenda afateve kohore ligjore të këtij procesi të rëndësishëm, i cili  do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimit shëndetësor për qytetarët.

Nr. kartave aktive 05/01/2015 – 10/02/2016

        

Nr.

Emer_Kategori

      Nr. Kartave

1

Femije 0-12 muajsh

           15,666

2

Femije 1-18 vjec

         108,550

3

Azilkerkues

                880

4

I papune/punekerkues

           59,923

5

I punesuar

         105,883

6

I verber

             1,222

7

I vetepunesuar

             8,840

8

IEVP

                 54

9

Invalid i pjesshem

             1,505

10

Invalid i plote

           56,152

11

Invalid lufte

                 65

12

Jetim

                 26

13

Kujdestar per invalid

             1,630

14

Leje lindje

                922

15

Ndihme ekonomike

           22,402

16

Paafte menderisht ose fizikisht

             2,441

17

Te perndjekur politike

                 12

18

Pa pension

             1,308

19

Pensionist

         250,495

20

Pensionist i pjeshem

             6,480

21

Viktime trafikimi

                 19

22

Raste te vecanta (skleroze multilple)

                 76

23

TBC

                 15

24

Ca

             1,901

25

Grua shtatzene

             2,966

26

Sigurim vullnetar

             1,738

27

Student 18-25 vjec

           24,109

28

Veteran

             2,910

Total

          678,190