Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton të gjithë mjekët, të cilat kanë kontratë me FSDKSH se për arsye mirëmbajtje dhe përmirësimi të cilësisë së shërbimit këtë fundjavë (20-21 korrik 2019) do të ketë shkëputje të shërbimit të Recetës Elektronike Er-X. ​
FSDKSH, fton mjekët të marrin masat e nevojshme në lidhje me downtime-in e krijuar.