Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor shpall konkurimin për pozicionin e punës për:

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Tiranë;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Berat;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Fier;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Vlorë;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Gjirokastës;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Dibër;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Kukës;

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Lezhë;

Kryetar Dege Sarandë.

Kriteret e aplikimit i gjeni në dokumentin bashkëngjitur,

KUSHTET DHE KRITERET E KONKURIMIT