Luisi

 

 

Lagj.Beslidhja, Pall.8-të katesh,Lezhë

+355698517834

b.pervathi@yahoo.com

Santa Maria 2

 

 

Lagj.Beslidhja, Pall.133 Lezhë

+355697754303

albathemeli@yahoo.com

Regina

 

 

Lagj.Beslidhja ,Rrug.Luigj Gurakuqi,Vila 37Lezhë

+35521523400

farmaciregina@yahoo.it

Ndreu

 

 

Lagj.Skenderbeg Lezhë

+355694086182

t_gjoni@yahoo.com